Respecta legea!

Scapa de amenda alegand "Curs de prim ajutor in 48h"

 

Obiectivul acestei directive este asigurarea unui nivel ridicat de protectie a muncitorilor prin implementarea de masuri preventive care sa-i protejeze impotriva accidentelor de munca si a bolilor profesionale prin informare, consultare si training-ul muncitorilor si a reprezentantilor acestora. Directiva ofera cadrul pentru introducerea de masuri de incurajare a imbunatatirii sigurantei si sanatatii muncitorilor la locul de munca.

Legea nr. 319/2006 - legea sanatatii si securitatii in munca.

Scopul acestei legi este instituirea de masuri privind promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca a angajatilor. In cadrul ei se prezinta principiile generale referitoare la:

  • prevenirea riscurilor profesionale
  • protectia sanatatii si securitatii lucratorilor
  • eliminarea factorilor de risc si de accidentare
  • informarea, consultarea si participarea echilibrata la munca
  • instruirea lucratorilor si a reprezentantilor lor

In art.10, alineatele 1,2 si 3 se face precizarea ca angajatorul este obligat, printre altele, sa ia masurile necesare pentru acordarea primului ajutor prin desemnarea lucratorilor care fac acest lucru.

In art. 39, alineatul 6 se face urmatoarea precizare: Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei urmatoarele fapte: a) incalcarea dispozitiilor art. 9 alin. (1), ale art. 10 si 16;

HG nr. 1091/2006 - privind cerintele minime de securitate si siguranta pentru locul de munca

Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006. In art. 87, alineatul 1 se face precizarea ca acordarea primului ajutor de baza, fara echipamente specifice, se efectueaza de catre orice persoana instruita in acest sens.

Legea nr. 524 din 24.11.2004. In art.11 se face precizarea ca, pentru categoriile profesionale expuse riscurilor de accidentare, aceste cursuri sunt obligatorii.